Chay Mala: Chuột sa chĩnh gạo

Lũ chuột bạn chơi với nhau từ bé. Một buổi kia, đang đùa bỡn, một con sẩy chân rơi xuống chĩnh gạo. Nó kêu toáng lên. Lũ chuột chạy đến tìm cách cứu bạn, nhưng không ai dám thò cẳng xuống. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Chay Mala Đối thoại 5: Biên bản hạch tội phá hoại của CVT

(biên bản hành chính rất chán, các bạn đọc tới đâu hay tới đấy, đọc dở chừng nghỉ cũng chả sao – Đwa karun)

– Xin lỗi bác, dư luận đang đồn ầm lên bác là chuyên gia phá hoại xã hội Chàm…

CVT: Chay Mala nghe dư luận đâu thế?

– Nhân dân tiến bộ Chàm họ nói, có đưa tang chứng vật chứng hẳn hoi Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Chay Mala: Bài thơ vịnh lò hột nhưn thương yêu

(Chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)

(mến tặng Inrasara, Chay Dalim, Chế Mỹ Lan, JaDar & nhớ đâu mến tặng đó…)

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi có biết thơ thẩn đâu, nay nhờ lò hột nhưn truyền cho cảm hứng bất ngờ, nên làm ra bài thơ này. Cảm hứng thi ca làm cho tôi đổ đốn như bỡn, nên thề từ nay không nhắc gì về thơ ca với lò hột nhưn nữa. Sau đây là nó: Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)

Chay Mala: Khúc tâm tình gửi lò hạt nhân

(Chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)

(bài cuối về ĐHN)

Tôi không phải chuyên gia về điện hạt nhân, thì hẳn rồi, còn phải om xòm la lối. Tôi cũng không dám nổ như bác Inrasara rằng mình “chuyên gia về ý kiến về ĐHN”. Tôi càng không vỗ ngực lép nhận mình dũng cảm to gan gì ráo, cũng nhát bỏ xừ. Thời buổi này mà đi làm anh hùng có mà cạy nồi mà cạp. Nhưng do tôi phó thường dân trong cộng đồng Chàm mình, tôi hiểu tâm tư Chàm hơn tí Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Chay Mala: Nguyên do quần chúng Chăm vô tư với điện hạt nhân

(Chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)

– Bọn làm thơ thì vậy, giới có học Chàm thì vậy đành vậy, hỏi chớ quần chúng Chàm không có gì được chả có chi mất, hà cớ vẫn vô tư?

Chay Mala: Vô tư là phải, có chi lạ đâu mà lấy làm điều théc méc! Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Chay Mala: Tại sao giới có học Chăm không chống điện hạt nhân?

(Chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)

Chay Mala: Thưa ngài đại biểu, họp Quốc hội kì này, ngài có ý định đề đạt ý kiến cử tri phó thường dân lên trên không?

– Thôi, thôi, mất lòng to lắm. Thương cha Đồng mất lòng cha Tiến, thương cha Tiến mất lòng cha Đồng… Em đây thương thân mình còn chưa xong. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)

Chay Mala: Inrasara ít tham gia sinh hoạt cộng đồng Chăm, là sao?

– Chay Mala chơi thân với nhà thơ Inrasara, Chay biết nguyên nhân sâu xa nào mà bác ấy ít tham gia sinh hoạt của người Chăm không?

Chay Mala: Dễ ợt. Ông ta chủ trương cô đơn, chẳng phải ông ta đã đã từng viết cả cuốn sách Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo sao. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)

Chay Mala: Nguyên do Inrasara chống Điện hạt nhân

(Chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)

– Tại sao Inrasara chống Điện hạt nhân nhỉ? Chàm sợ thì có sợ, chứ có ai chống đâu, chi cho mệt củ chuối chớ…

Chay Mala: Ôi, các bạn trẻ ngây thơ lắm, tôi chơi thân với bác này tôi biết, nổ cả thôi. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Chay Mala: Tại sao viết chữ Chăm kiểu đó?

– Chay Mala ơi cho xin phép hỏi với…

Chay Mala: Thì hỏi đi

– Trong Từ điển Chăm – Việt, ông Inrasara viết chữ Chăm kiểu Moussay, nhưng ở Từ điển Việt – Chăm dùng trong nhà trường thì ông ta viết theo lối Ban Biên soạn, là sao? Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)