Inrasara: TEMPLE OF SUNLIGHT – Explicatio

Translated into English by Alec G Shachner
Explicated by Dr Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
http://naasatya.blogspot.com/2015/05/a-poem-in-vietnamese-by-cham-poet.html

TEMPLE OF SUNLIGHT

For hundreds of years the temple has stood
The ocean afar and the sands by its side
For thousands of generations the temple has shined
On a deserted hill
like a rest note
exposed. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Tom Riordan: Vài ý nghĩ về Thơ Kể

Song ngữ Việt – Anh
Poetry Narrates – Thơ Kể, thơ song ngữ Anh – Việt, Khế Iêm tuyển, nhiều dịch giả – NXB Lao động, H., 2010.

Hầu hết thơ Việt và thơ Việt-Mỹ hiện đại trong tuyển tập song ngữ mới Thơ Kể liên quan tới những câu hỏi, cái gì là thật, “thật” nghĩa là gì, sự vật nào đó thì có ý nghĩa nào. Trước đó, tôi bắt gặp chính mình có suy nghĩ rằng “truyền thống tiếng Anh vẫn có đó, ta đã trải nghiệm nó, và không còn phải bận tâm về nó nữa.” Nhưng đó chỉ là ảo tưởng Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

A bird that can’t fly

Trích đoạn:
Thanhnien News Daily, November 16, 2008

Literary critics say Vietnam’s lack of literary leadership is due to outmoded worldviews and historical problems.
As the Nobel Prize for Literature is set to be awarded to a French author next month, Vietnamese literary critics are speculating about why local writers have never received the honor. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Thông tin về Công ty thổ cẩm Chăm INRAHANI

Công ty thổ cẩm Chăm INRAHANI (Cham Weaving, Cham Textile, Tho cam Cham) vừa dời và làm mới địa điểm, xin thông tin đến quý khách hàng và bà con anh chị em biết:
INRAHANI CO. LTD
Director: Thuận Thị Trụ
Company & Office: 205/38 Thoai Ngoc Hau Street,
Ward Phu Thanh, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84) 08-3973.1516; Mobile: 0903 387541
E-mail: inrajaka@yahoo.com; inrahani@yahoo.com.
Website: www.inrahani.com

*
Champa

1. Formé à la fin du IIe siècle, le royaume du Champa devait se replier vers le Sud et finit à travers les péripéties de l’histoire, par disparaitre avec le XVIIIe siècle Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

S.E.A. Write Awards – Giải thưởng Văn học ĐNÁ

Giải thưởng Văn học Đông Nam Á năm 2005 được trao cho tập thơ Lễ tẩy trần tháng Tư – The Purification Festival in April.
Bài phát biểu trong ngày nhận giải và nhận định của giáo sư Thái lan về Inrasara. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)