I n r a s a r a TÁC PHẨM đã & BẢN THẢO chưa công bố

Vanhoc-04
X-Tacpham Nghiencuu
X-Tagalau04
Năm Khỉ sắp qua rồi, năm Gà đáng tới, là năm của tôi: đúng 60 tuổi. Kiểm kê để ngoảnh lại cũng là điều cần thiết, cho tôi, và những ai quan tâm đến chữ nghĩa của tôi.
ĐÃ XUẤT BẢN đến tháng 7-2016
Thơ: 10 – Văn xuôi: 03 – LL Phê bình: 05 – Cham: 12 – Dịch: 10

BẢN THẢO HOÀN THÀNH CHƯA CÔNG BỐ: 29
Sáng tác: 13, Khảo luận & phê bình văn học: 5, Văn hóa xã hội Cham: 5, Khác: 6

I. SÁNG TÁC THƠ – VĂN XUÔI – KỊCH BẢN PHIM
1. Tiểu thuyết của Khan – tiểu thuyết sử thi, viết năm 1990
2. Palei có gì lạ không em? – tiểu thuyết xã hội
3. Tcherfunith – tiểu thuyết về Điện hạt nhân
4. Những biểu tượng thất truyền – 5 truyện vừa
[Hầm Mỹ – Thằng hoang – Huyền thoại Apsara trắng – Những biểu tượng thất truyền – Thằng Trạm mát]
5. Cái Tôi đáng ghét? – tiểu thuyết [Tôi, kẻ kể chuyện – Tôi viết tiểu thuyết – Tôi & Câu chuyện Cham]
6. Sa mạc lan dần… – bút ký văn học [Lãng du tiếng Việt & văn chương Việt, Câu chuyện văn nghệ VN]
7. Truyện Mini & Ngụ ngôn [36 truyện mini & 24 ngụ ngôn]
8. Đất khát – truyện ngắn [Bay đi những cơn mưa – Tàn một giấc mơ – Mùa rẫy cuối cùng – Bản trường ca bỏ hoang – Gru Khan – Hẫng – Chồng K mất tích]
9. Ở nơi ấy [thơ thời cuộc] – thơ
10. Sầu ca trên đồi cát Nam Kương – trường ca
11. Ariya Inrasara – 100 bài thơ tiếng Cham
12. Đi tìm bản trường ca bỏ hoang – Kịch bản phim nhựa
13. Tình sầu Jaman – Kịch bản phim nhựa

II. KHẢO LUẬN – PHÊ BÌNH VĂN HỌC
1. Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại [Tổng luận & Giới thiệu 18 khuôn mặt thơ, tuyển thơ]
2. Các khuôn mặt thơ mới [Tổng luận & Giới thiệu 24 khuôn mặt thơ]
3. 17 Khuôn mặt thơ dân tộc thiểu số Việt Nam [Tổng luận & Giới thiệu 17 khuôn mặt thơ]
4. Văn chương tan rã [Tổng luận & 7 tiểu luận, 20 bài phê bình]
5. Tranh luận văn học

III. CHAM & VĂN HÓA CHAM
1 . Urang Cham [36 nhân vật Cham hiện đại]
2. Cham Toàn cảnh [Từ điển Văn hóa Cham, đang làm]
3. Tiếng nói nhà văn 1 [Về văn hóa – xã hội & về văn chương]
4. Tiếng nói nhà văn 2 [Các Sự cố văn hóa & Hồ sơ phản biện]
5. Cham có thông minh không? [Minh định, giải đáp & trao đổi]

VI. KHÁC
1. Inrasara – Dư luận văn học
2. Inrasara – Dư luận văn hóa
3. Inrasara – Phỏng vấn văn học
4. Inrasara – Phỏng vấn văn hóa
5.Luận án Tiến sĩ & luận văn Thạc sĩ về Inrasara [trích]
6. Các Ghi chép

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
I n r a s a r a TÁC PHẨM đã & BẢN THẢO chưa công bố, 9.0 out of 10 based on 3 ratings

One thought on “I n r a s a r a TÁC PHẨM đã & BẢN THẢO chưa công bố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *