Trà Ma Hani: Ariya 13 – Tuy Phong làng Chăm

TUY PHONG LÀNG CHĂM

Một ngày hè xe ghé Tuy Phong
Cồn cát trắng nối tay cồn cát
Dê con gầy nhìn người ngơ ngác
Be be chạy tìm mẹ be be.

Gió nồm lên sóng vỗ biển hè
Trời rất xanh và mây rất trắng
Áo trắng chị Chăm đi trong nắng
Đội lu nước mà tay dám buông *

Bạn lại được đi dưới hàng dương
Lá như tạt mát xuống con đường
Ở đây tha hồ nghe nhạc cát
Gió bè cao và biển bè trầm

Ở đây xe hãy lên làng Chăm
Tiếng trẻ như tiếng chim ríu rít
Đất khô tự thuở nào vẫn khát
Hồn người như lá cứ tươi xanh.

*
NƯGAR KRAUNG – PALEI CAM
Bản tiếng Chăm của Inrasara

Sa war bhang rideh waih palei Kraung
Caur cwah patih tabbwak tangin caur cwah
Anưk pabaiy liwang maung urang bbơk kalơk
Dwah inư bbaik bbaik đwơc thwai tapien.

Angin mưraung mai, riyak pauh tathik bhang
Lingik thiak bơr, taginum patih bbiak
Aw kauk nai Cam nau dalơm pađiak
Đwa lu ia blauh tangin khin palau!

Khaul ayut gilac nau ala halwei phun
Hala yuw thac binguk trun khwơl jalan
Tak nan pơh xwan pơng ragơm cwah
Angin ragơm praung, dauk tathik ragơm bier.

Tak ni rideh nau tagok palei Cam
Xơp rinaih yuw xơp ciim karit pit
Tanưh thu mưng kal yaw dauk tathrưk
Yuw hala, xwan mưnwix thơt lahơm lahơm.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *