THỬ TÌM SINH LỘ CHO CHAM AHIÊR-AWAL 61.

Công trình Danōk Pô Inư Nưgar – Đâu là Ban Giám sát?
Po Inư Nưgar 03
1. Quyết định của Sở Xây dựng, số 3763/SXD/QLXD, do Phó Giám đốc Hồ Ngọc Tiến kí. Tóm tắt:
“…
I. Thông tin chung về công trình [Đền Pô Inư Nưgar tại Hữu Đức, Ninh Thuận]
Mục 2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lí dự án chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mục 6. Hình thức quản lí dự án: Chủ đầu tư tự điều hành và quản lí
Mục 8. Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng: Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ”.

2. Ở mỗi công trình xây dựng, câu hỏi cốt yếu đặt ra là: Ai LÀ ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG CÔNG TRÌNH.
Đền Pô Inư Nưgar được sửa, trùng tu cho ai? – Bà con Cham trong khu vực Ninh Thuận.
Vậy, câu hỏi tiếp theo: Họ có vai trò gì ở đây?
“Hình thức quản lí dự án” được ghi là: “Chủ đầu tư tự điều hành và quản lí”, vậy đối tượng hưởng dự án này ở đâu? Ai giám sát công trình?
Bạn dùng tiền Nhà nước [từ thuế nhân dân] làm nhà tình thương cho tôi ở, tôi có quyền đứng xem bạn làm thế nào không? Sau này, nếu tôi có mệnh hệ gì, bạn có trở về làng nghèo nhận trách nhiệm không?

3. Theo thông tin cho biết, UBND Xã Phước Hữu đã có quyết định thành lập Ban Giám sát gồm: Hán Văn Dậu (Cả sư), Phú Văn Điền (chi bộ), Báo Văn Nhù (Trưởng thôn) và Thuận Văn Tài (giám đốc HTX).
Đã đủ chưa?
Đề nghị: Ban Giám sát trên cần có thêm “nhân dân” độc lập, do bà con Cham ở Hamu Tanran cử ra (khoảng 7-10 người), gồm những người có đủ khả năng và uy tín để giúp Ban Giám sát trực tiếp theo dõi, giám sát công trình.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *