Trần Kỳ Phương: Thế giới thiêng của ngôi đền Champa

Đọc tại đây: Đà Nẵng cuối tuần, 22-9-2013

Ngôi đền (kalan) Champa là tác phẩm nghệ thuật toàn bích: Chân – Thiện – Mỹ. Chân là sự hiện hữu bằng vật chất và kỹ thuật cấu trúc của ngôi đền, Thiện là hình tượng chư thần được thể hiện và thờ phượng tại ngôi đền, Mỹ là vẻ đẹp hoàn hảo về kiến trúc và điêu khắc của ngôi đền.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *