Bhum adei: Lời Việt của Đồng Chuông Tử

Nguyên tác tiếng Chăm của cố Nhạc sĩ Đàng Năng Qụa

.

Đến thăm quê người thương nhé, chớ mơ giàu để rồi quên em, đôi mình chung nguồn yêu thương, chớ nghĩ suy cho lạc chân tình.

Có ngại gì non cao, chớ nản từ lòng anh, bước chân nhanh cho lòng em vui, thấy nhau rồitấp nập ngược xuôi, anh với em nói cười rộn ràng.

Nước cát bồi, em gánh đầy đợi anh, uống đi anh cho mát lành tâm can.

Trái dưa ngọt, ngọt đắng đời mong manh, cất trông anh, lo tấm thân gầy hao.

Nhớ  anh, nhớ anh thơm thảo lòng em, để mai này khẩn hoang dốc ghềnh, khoai hồng trái ngon miền cát trắng, nếu anh ưng ngọt ngào em dâng.

Chớ quên quê người thương nhé, chớ thấy nghèo ngoảnh mặt quay lưng, mái nhà ướt lời tình yêu nhưng trái timvẫn vẹn bóng hình.

Chớ thấy em oằn khó, anh ném tình xa xôi, khói sương ơi tội nghiệp lòng em, Chăm-Bini lắng đọng dịu êm, anh với em ấm tình đường dài.

Plei Pajai, 30-8-2013.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Bhum adei: Lời Việt của Đồng Chuông Tử, 7.7 out of 10 based on 3 ratings

One thought on “Bhum adei: Lời Việt của Đồng Chuông Tử

  1. Hay, rõ nghĩa. nhưng chỗ này “khoai hồng trái ngon miền cát trắng, nếu anh ưng ngọt ngào em dâng” chưa được lắm. có thể thế này: “Ngọt ngào khoai lang quê em, nếu anh ưng trọn tình em dâng”

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *