Đào Thái Sơn: Đi về một nửa cơn mê

                                    thương tặng Nguyễn Chinh

 

Buồn, my trăng. Gió lay. Sương

Rơi bờ giếng loạn. Con đường trọn khuya

Gà thức giấc, gáy bên kia

Ván cầu đẫm dấu mùa chia đi, về

Ta còn một nửa cơn mê

Bến đời lầm lạc. Câu thề nhớ…Quên

Lạnh, trời từ khước tuổi tên

Lạnh, lòng mòn mỏi. Bồng bềnh một ta

Cỏ gầy. Cũ bóng trơi ma

Tàn hương, sông bãi ta bà với ai?

Khuyết trầm. Lặng vỡ đêm say

Se hàng mộ chí, dặm dài lại đi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Đào Thái Sơn: Đi về một nửa cơn mê, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *