Kadha pađit Ca dao Cham 13

Cam saung Bini ke atah

Yaum sa darah krung mưng dahluw

Cam saung Bini ke kan

Mu sa karan, ia sa bilauk

Cam saung Bini hu min

Thei lac ong khin, dwix xak nhu đwa.

 

Chăm với Bàni đâu xa

Cùng dòng máu từ thuở xa xưa

Chăm với Bàni đâu khó

Cát lồi một hạt, nước chung lọ

Chăm với Bàni được thôi

Ai bảo chẳng được, tội lỗi người ấy đội (lên đầu).

 

Chăm – Bàni đâu xa

Cùng màu da, cùng dòng máu

Chăm – Bàni đâu khó

Chung nước lọ, chung hạt cát lồi

Chăm lấy Bàni được thôi

Ai rằng không được, tội người ấy mang.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *