Trà Ma Hani: Ariya 15 – Phố và quê

Bản tiếng Chăm Inrasara

Tamưrơp adei nau ding
Bboh sang glaung, jalan praung
Bboh lauh akhar bhong, kanhik
Bboh ganik aik rideh urang
Mưnhưk gom hadah yuw harei
Bboh patuk mưlơm karang lipih.

Bbơng ya dwa trun ding
Bboh ia juk khwơl ribaung
Bboh pabung ton taik tahak
Bboh mưnwix đih di darak…

Biak jơh yuw nan rei
Ding oh karei di palei
Jang hu urang kho rabbah.

Anit biak paran ia drei
Dauk ralo bha glar glaih.

PHỐ VÀ QUÊ

Lần đầu em ra phố
Thấy đường rộng nhà cao
Thấy biển chữ xanh đỏ
Thấy người xe ken dày
Đèn điện sáng như ngày
Thấy trời sao thưa vắng

Lần thứ hai ra phố
Thấy dòng kênh nước đen
Thấy mái tôn tồi tàn
Thấy người nằm góc chợ.

À thì ra vậy đó
Ở phố cũng như quê
Vẫn có nhiều kẻ khó.

Thương cho dân nước mình
Vẫn còn người nghèo khổ.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *