Trà Ma Hani: Ariya 09 – Hội diều

HỘI DIỀU

Một cánh diều – trăm cánh diều
Bay là bay lên – bay cao hơn nữa
Ăn gió cho no – sức dài cứ mở

Một cánh diều – ba cánh diều
Bay là bay cao – tung mình gió lớn
Vẫn cứ cần dây – vẫn không quên đất

Gió là chí cả – dây là cuống nhau
Đất là quê hương – diều là sức trẻ
Cứ thế mà bay – sánh vai bốn bể

Ngày mai mỏi gió – đất lại thu về
Diều nghỉ trong quê – diều nằm với đất

*
RIJA KALANG
Tieng Cham của Inrasara

Sa thiap kalang – rituh thiap kalang
Bbơk thaik lang iku – adarha pơr tagok
Mưk hu angin praung – đơ prưn đơ pơh.

Sa thiap kalang – kluw thiap kalang
Mư-in saung taginum – lauk drei angin riyak
Jang ajơl tơl talei – jang o vơr tanưh.

Angin nan nưmưk riya – talei yuw talei pathak
Tanưh jơh palei pala – kalang nan prưn rinaih
Chai nan blauh pơr – ppayuw saung gram nưrah.

Hadei harei angin ligah – tanưh gilac ruy mai
Kalang wơk taum palei – kalang padei saung tanưh.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *