Kadha pađit Ca dao Cham 17

Likuw drei di maik nau yuw

Nau tiap katruw di lauk padai

Likuw drei di maik nau chai

Nau hlaung padai, maung kauk ai mai.

 

Xin mẹ đi rău

Đi đuổi bồ câu ngoài đám ruộng

Xin mẹ đi xay (lúa)

Đi giê thóc chong đầu ngóng anh.

 

Xin mẹ, mẹ cho đi rău

Đi đuổi bồ câu ăn lúa đồng ngoài

Xin mẹ mẹ cho đi xay

Giê lúa đồng ngoài, mong bóng anh qua.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *