Thành ngữ Chăm (bổ sung 3)

Drơh urang drơh drei

Giống người giống ta

 

Nau nưgar kang talauk

Đi xứ chết (kang talauk, nói lái là: kauk talang: trắng xương).

 

Nau yuw thruk glơh

Đi như tên thoát khỏi nỏ.

 

Nau nưgar Ia Li-wai

Đi Long Khánh (đi hoang).

 

Nau glai wơr amra, nau liwa wơr brak, nau ywak wơr wơng

Đi rừng quên rựa, đi cày quên nài, đi gặt quên lưỡi hái.

 

Dơh danauk ppadauk sanai

Ngồi tại nơi, yên vị tại bàn lễ

 

Sa kuw sa hư

Một tao một mầy.

 

Sa nau sa mai

Một qua một lại.

 

Thuw kanu thuw dhaung

Biết gò biết trũng.

 

Ta-uk klaung khwai, cabbwai klaung pwơc, panwơc klaung ppathuw

Gối con quỳ, môi con thốt, lời con thưa (Quỳ tâu).

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *