Batau Baoh Lingal

(Damnưy)

Kiều Dung sưu tầm và dịch

 

Hayap glaong abih dunya

Hayap batau riya Aluah pacraok

Hayap nan sang danaok

Binguk yava danaok Po Jamrom

 

Halau dulikal Po Jamrom

Tathik calah dom aia sua tanran

Sang nagar khik ramik habar biak kan

Po Jamrom trun mârai hadai nâgar paceng aia tathik

 

Anaong batau haluk bek tathik

Po Jamrom marat ngap abih prân yava

Paceng daning ginek aia abih sua

Abih prân yava Po Jamrom daok anih

 

Gai anaong jaoh tek sa libik

Batau laik tek abih rup Po Jamrom

Klak rup Po Jamrom daong nagar hadai bhum

Batau anaong nan Batau Baohngan.

 

Hadai nâgar Po Jamrom anit bhum

Batau baohngan nan hayap Po Jamrom

Aluah pacraoh mârai daong nagar

Bunguk yawa Po Jamrom dalam Batau Baohngan.

 

 

 

Batau Baoh Lingal

(Huyền thoại)

 

Bức tượng cao nhất thế gian

Bức tượng đá lớn Ala ban phát

Tượng đá ấy nơi cư ngụ

Linh hồn Po Jamrom

 

Câu truyện dân gian Po Jamrom

Trận đại hồng thủy nước lũ dâng ngập

Nhà cửa xứ sở giữ sao khó thay

Po Jamrom xuống trần thế giúp dân xứ ngăn lũ

 

Gồng gánh đất đá ngăn nước biển

Po Jamrom gắng hết mình hơi sức còn đâu

Xây tường đập nước lũ thôi tràn

Hết hơi sức Po Jamrom ngã xuống

 

Đòn gánh gãy đè xuống một nơi

Đá rớt xuống đè lên Po Jamrom

Po Jamrom hi sinh cứu xứ sở

Đá ngài gánh đó Batau Baohngan

 

Cứu người Chăm, Po Jamrom yêu xứ sở

Batau Baohngan như tượng Po Jamrom

Ala cho  xuống cứu hộ xứ sở

Linh hồn Po Jamrom ngụ trong Batau Baohngan.

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *