Cahya Mưlơng: Dauh ru

Patik ia caiy caik ngauk paban

Deh binah tapuk jauh dalah mưnhưk chang chang

Đih baik mưnwix adei dauk anit ranơm

Ni gilai crih palau galwak ganak dauk cang

Lingik mưlơm xup bbleng trun cac sang

Tathik jaw deh jang lipei bboh tanưh ra dauk

Xa-ai lipei xa-ai bboh rup adei

Bboh bingu kacing axit di bađen tanưh bhum

Sa klaih mauw di ngauk ar hamu

Kraung riwơng tathik jang tamư glai mưkal

Tapwơl taginum nau sang twei binhwơr hajan

Jalan nau xatơl nưgar o hu jalan

Đih baik than thei dauk nit ranơm

Tathwik jang đih daning haluk giđơng jwa

Đih baik bauh patuw jang liman

Palak takai jang khơng dalah mưnhưk jang atah

Waktu yuw angin yuk tappa

Payo nan jơh tanran bingu krưh lingik

Tangin drei pan thauw tangin urang

Mưyah tappa rituh crauh ribuw bbwơn jang tappa.

 

 

HÁT RU

 

Đây ấm trà để trên bàn

Kia trang sách mở trước ngọn đèn sáng

Ngủ đi người em yêu thương

Đây thuyền lạ buông neo chờ đợi

Trời đêm buông xuống hè nhà

Biển xanh kia cũng mơ thấy đất liền

Anh mơ thấy bóng em

Thấy bông dại nhỏ triền đồi quê hương

Một miếng mo trên bờ ruộng

Sông thăm biển cũng đi vào rừng khi xưa

Đám mây trở về theo cơn mưa

Đường đi cho đến quê đâu thấy con đường

Ngủ đi phận ai còn yêu thương

Cảnh quang cũng ngủ tường vách cũng im

Ngủ đi đá cũng mềm

Bàn chân cũng cứng, ngọn đền cũng sáng

Thời gian như gió thoảng

Người yêu như đồng hoa giữa trời

Anh nắm tay nàng lại nắm tay ai

Nếu có đi qua trăm suối ngàn đồi cũng qua

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *