Kiều Dung: Harei Kate

Harei Kate pajơ wơn bwei ralo

Dahlak su-oh su-on ralo bhum Cam

Ni anưk likei Bini chin biai ranơm

Panran calah mưng kal dalam agama

Harei ni drei hu dauk taphia

Cam saung Bini sa agha sa bơngsa

Anit ralo dom ragơm adei tamia

Anit ralo bimong ka paran pataum gơp

Wơn bwei ralo grơp nưgar bơngsa

Wơn buei ralo Cam da-a Bani mbơng mưnhum

Ni anưk likei Bini biak wơn

Mưng kal calah min dwơn pataum wơk urak ni

Bhum paran drei hu khơh sa-ni

Pan ta-ngin kajap yau tali nao tagok jalan siam mưkrư!

 

 

Ngày Katê

 

Katê đến rồi vui lắm đây

Tôi vui mừng nhớ bên Cham

Đây lời bày tỏ người con Bini

Tôn giáo – dân tộc bị chia cách

Ngày nay mình được gần gũi

Cham và Bini cùng một gốc rễ cùng một xứ sở

Yêu lắm những điệu em múa

Yêu lắm tháp đền dân tộc hội tụ

Vui lắm khắp một vùng xứ sở

Vui lắm Cham mời Bini chung hưởng bữa tiệc

Đây người con Bini vui lắm

Thuở xưa cách chia mình gom lại bây giờ

Dân tộc mình tốt hơn giờ đây

Nắm tay chắc như đá mình lên đường sáng tươi

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *