Trần Wũ Khang: Nhà văn (I)

Vì lo đói no nên ta không có tác phẩm lớn

Vì lo oánh giặc ta không có tác phẩm lớn

Hòa bình ta không có tác phẩm lớn

Vì trói buộc

Cởi trói ta không có tác phẩm lớn

Vì đóng cửa

Mở cửa ta không có tác phẩm lớn

Vì bảo thủ

Đổi mới ta không có tác phẩm lớn

Hậu-đổi mới ta cũng không có tác phẩm lớn

Mất tự do

Tự do ta không có nổi tác phẩm lớn

Trong nước ta không có tác phẩm lớn

Bay nhảy tận Đức, Pháp, châu Úc, châu Mỹ ta không có tác phẩm lớn

Vì, vì, vì nên nó như rứa như rứa

Nhưng tác phẩm lớn là quái quỷ gì nhỉ?!

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Trần Wũ Khang: Nhà văn (I), 10.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *