Văn chương & Tư tưởng III-63

Một nhà văn hậu hiện đại có một nửa đầu của thế kỉ ở dưới nịt, nhưng không phải ở trên lưng (He has the first half of the century under his belt, but not on his back.
John Barth, “The Literature of Replenishment”, dẫn lại theo Nguyễn Hưng Quốc.
*
Ở Nhật, từ chỗ phản tỉnh về sức mạnh lẫn sức ì của truyền thống, dường như họ đã giải quyết theo một cách nói ví von rất khéo: biến truyền thống thành phân bón chứ không để cho nó trở thành dây tầm gửi hút hết nhựa sống của thân cây hiện đại.
Bùi Văn Nam Sơn, “Văn hóa là tự do và sáng tạo không ngừng”, Vienamnet, 12-8-2010.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *