Kadha dauh 02: Donna

DONNA
Joan Baez hát

On a wagon bound for market
There’s a calf with a mournful eye
High above him there’s a swallow
Winging swiftly through the sky

Chorus
How the winds are laughing
They laugh with all their might
Laugh and laugh the whole day through and half the summer’s night

Donna Donna Donna Donna…

“Stop complaining,” said the farmer
“Who told you a calf to be?
Why don’t you have wings to fly with
Like the swallow so proud and free?”

Chorus
Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why
But whoever treasures freedom
Like the swallow has learned to fly?

*
DONNA
Bản tiếng Chăm của Inrasara

Hu sa ra kamei nan – ngauk ar hamu li-an
Mưta adei nhjom dom drwai rah rai
Ngauk jalan tamư palei – hu sa ai likei
Đik rideh xit đom klau luc bơl

Xơp klau chơh mưng hatwa tơl bhang
Đom bwei harei tappa mưlơm
Hu xanưng lei ka ray kamei adei
Dauk rabbah dauk xup lo xa-ai

Dona…
Jalan halei jang anit Dona
Dona…
Thun bilan bhian halar Dona

“O bbwah kar di ai – oh bbwah pajar di thei”
Hu sa urang bal li-wa ew kakei
Ai tagok mưdin jalan ai – mei dauk mưjwa bha mei
Sa than mưnwix hu sa tho karei

Thei hu thiap yuw ciim yơ pơr
Thei hu takai yơ nau
Thei nau atah tian hu hadơr
Ranơm mai Dona nưgar.

*
DONA
(Phiên âm Việt)

Hu sa ra k’mei nan – ngauk ar h’mu li-an
M’ta (a)dei nhjom dom drwai rah rai
Ngauk jalan t’mư palei – hu sa ai likei
Đik rideh xit đom klau luc bơl

Xơp klau chơh mưng (ha)twa tơl bhang
Đom bwei h’rei tappa m’lơm
Hu x’nưng lei ka ray k’mei adei
Dauk rabbah dauk xup lo xa-ai

Dona…
J’lan h’lei jang a-nit Dona
Dona…
Thun b’lan bhian ha-lar Dona

“O bbwah kar di ai – oh bbwah p’jar di thei”
Hu sa (u)rang bal li-wa ew kakei
Ai t’gok m’din jalan ai – mei dauk m’jwa bha mei
Sa than m’nwix hu sa tho ka-rei

Thei hu thiap yuw ciim yơ pơr
Thei hu ta-kai yơ nau
Thei nau atah tian hu hadơr
Ranơm mai Dona nưgar.

*
DONA
(Bản dịch tiếng Chăm)

Có một người con gái trên bờ ruộng lạnh giá
Mắt em mãi nhuốm buồn xưa cũ
Trên đường vào làng, có một chàng trai
Đi xe con cười vang suốt mùa

Tiếng cười từ mùa khô sang mùa nắng
Cười suốt ban ngày tận đêm thâu
Có thương về phận người con gái
Còn khổ còn tối lắm anh?

Dona…
Đi hết nẻo đường vẫn yêu Dona
Dona…
Tháng ngày lòng còn thương Dona

“Đừng trách than anh, chớ oán thán ai”
– Người nông dân có lời dặn
Anh vào phố đường anh, em ở quê đời em
Mỗi phận người có một số phần riêng

Ai có cánh như chim, thì bay
Ai có chân, thì đi
Nhưng đi xa ai có nhớ
Nhớ về Dona quê hương.

*
DONA
Claude Francois hát

Il était une fois un petit garçon
Qui vivait dans une grande maison
Sa vie n’était que joie et bonheur
Et pourtant au fond de son coeur

Il voulait devenir grand
Rêvait d’être un homme
Chaque soir il y pensait
Quand sa maman le berçait

Dona dona dona dona
Tu regrettera le temps
Dona dona dona dona
Où tu étais un enfant

Puis il a grandi – puis il est parti
Et il a découvert la vie
Les amours déçus – la faim et la peur
Et souvent au fond de son coeur

Il revoyait son enfance – rêvait d’autrefois
Tristement il y pensait – et il se souvenait

Parfois je pense à ce petit garçon
Ce petit garçon que j’étais.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Kadha dauh 02: Donna, 2.0 out of 10 based on 1 rating

2 thoughts on “Kadha dauh 02: Donna

 1. Bổ sung thêm cho bài hát Dona:
  Nguyên thủy, bài hát tên là Dana Dana, được viết riêng bằng tiếng Yiddish cho vở nhạc kịch “Esterke” vào khoảng năm 1940-1941 ở Mỹ trong thời kỳ của Đức Quốc xã, thơ: Aaron Zeitlin (1898-1973),nhạc: Sholom Secunda (1894-1974). Cả hai tác giả đều là người gốc Do Thái.
  Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng bài hát này là nhạc Pháp, hoặc của Joan Baez ( Mỹ )

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *