Tin vui: Về Tuyển tập Thơ Chăm

Về Văn học Chăm hiện đại – THƠ, tập 9 trong Tủ sách văn học Chăm.
Từ sau thông báo cách nay 3 tháng, sự việc tiến triển rất nhanh. Đến hôm nay, chúng ta đã có được:
1. Thơ tiếng Việt: 31 tác giả với 157 bài thơ.
2. Thơ tiếng Chăm: 18 tác giả với 65 bài thơ.
Đây là tin vui lớn. Hi vọng đến cuối tháng 5.2008, Tuyển tập cơ bản có được bản thảo thô để gửi đến Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp – Phó Viện trưởng Viện Văn học, viết Dẫn nhập.

Tuy nhiên, BBT vẫn chưa nhận được thông tin:
1. Chưa có tiểu sử và ảnh: Dương Bá Thanh Nhàn, Chế Vi, Lê Vĩnh Thân (thầy Quạ?), Ngọc Lễ, Quảng Đại Anh, Quảng Đại Thao, Quảng Ngũ, Racham, Thập Văn Trẻ, Thiên Đông Y, Văn Điển, Báo Thị Thu Trâm, Bơr Likơm, Cahya Mưlơng, Đàng Thị Mộng Mơ, Hlapah, Kiều Biên Soạn, Minh Trí, Philo Đe, Quảng Đại Cường, Riya Riya.
2. Chưa có ảnh: Jalau, Michelia, Lưu Quang Bông, Sonputra.
3. Chưa có tiểu sử: Chế Quốc Minh, Chế Mỹ Lan, Đặng Tịnh.

Mong các bạn, các cô bác gởi gấp thông tin cần thiết trên.
Kính
Inrasara

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *