Thơ Inrasara trên Word Magazine, 11-2014

Inrasara, poem 1: “Pilgrimage to the dark of night”; poem 2: “The Riddle of Pauh Catwai” – Translation by Alec Schachner.

The Cham are a people that live as much in present day reality as in self-memory, in tales of the great Champa Kingdom of centuries past and traditions more recent. Inrasara has been working to keep that memory alive, through poems that feature in the upcoming anthology The Purification Festival in April.

Người Cham là dân tộc sống trong thực tại hiện tiền không kém trong kí ức, kí ức về những câu chuyện của vương quốc Champa vinh quang ở những thế kỉ xa xưa và cả truyền thống gần đây. Thông qua những bài thơ đặc trưng của mình được tuyển trong Lễ Tẩy trần tháng Tư, Inrasara đang làm việc cho kí ức ấy hồi sinh và tồn tại.

 

Inrasara, 57, Vietnamese, Writer

Inrasara was born in 1957 in a Cham village in Ninh Thuan Province, Central Vietnam. He has published ten works on Cham language and culture, as well as over twelve literary works including poetry, novels and criticism. He is also the editor-in-chief of Tagalau magazine, a literary platform for the Cham community.

In his early work, Inrasara wrote poetry he considers modernist, after which he began to draw from Cham tradition to harness poetry as a vehicle to tell the story of the individual self in his people’s soul, of the innermost feelings and destiny of the Cham people in Vietnam. Champa has many stories to tell the world.

Inrasara sinh năm 1957 tại một làng Cham thuộc tỉnh Ninh Thuận, miền Trung Việt Nam. Ông đã xuất bản 10 công trình về ngôn ngữ và văn hóa Cham, in 12 tác phẩm vừa thơ, tiểu thuyết và phê bình văn học. Ông còn là chủ biên tạp chí Tagalau dành cho cộng đồng Cham.

Trước đây Inrasara làm thơ theo các thủ pháp hiện đại, chỉ sau này – từ truyền thống Cham – ông dùng thơ để kể chuyện về cá thể mình trong lòng dân tộc, về những tâm tư và định mệnh của người Cham trong đất nước Việt Nam. Cham có nhiều câu chuyện để kể với thế giới.

 

Alec Schachner, 28, American, Translator

The anthology is called The Purification Festival in April – it is a collection of Inrasara’s work selected from three of Inrasara’s previous publications. The goal of this anthology is to introduce a wide range of Inrasara’s work – his transitions scross lyric and narrative verse and forays into a diverse array of narratice modes – to a wider English-language readership. I became interested in Inrasara’s work through my own research into Cham language and literature. Because of the enormous philosophical depth of Inrasara’s language, it is particularly difficult to capture in English. To quote Nguyen Tien Van, “Tho khong the dich duoc, nhung cung khong the khong dich tho duoc” – “Poetry can never be translated, but also poetry can never not be translated”.

Thi tuyển có tên Lễ Tẩy trần tháng Tư, là tập hợp các bài thơ được chọn từ ba ấn phẩm trước đó của Inrasara. Tuyển tập nhằm giới thiệu một loạt tác phẩm của Inrasara – qua quá trình chuyển đổi giọng điệu từ thơ tự sự và trữ tình đột phá vào mảng đa dạng của các phong cách kể chuyện khác nhau – đến với độc giả tiếng Anh rộng rãi hơn.

Tôi quan tâm đến công việc của Inrasara qua nghiên cứu của riêng tôi về tiếng Cham và văn học Cham. Bởi chiều sâu triết học rộng lớn của ngôn ngữ thơ Inrasara, để nắm bắt chúng qua tiếng Anh quả là điều khó khăn.

Nguyễn Tiến Văn cho rằng: “Thơ không thể dịch được, nhưng cũng không thể không dịch thơ được”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Thơ Inrasara trên Word Magazine, 11-2014, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *