Kadha pađit Ca dao Cham 12

Cam saung Bini ke kan

Mu sa karan, ia sa bilauk

Ia sa bilauk jhauk brei

Ba mai mưnei Cam saung Bini.

 

Chăm với Bàni đâu khó

Cát lồi một hạt nước chung lọ

Nước một lọ múc đưa

Mang đến tắm Chăm với Bàni

 

Chăm – Bàni đâu khó

Nước chung lọ, chung hạt cát lồi

Nước chung lọ múc đưa

Mang về tắm em với chàng.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *