Thông tin 5.000 Từ vựng Việt – Chăm

Về cuốn 5.000 Từ vựng Việt – Chăm thông dụng, đáng lẽ bản thảo thô đã xong trước tháng 10-2012, để tổ chức hội thảo bỏ túi xin ý kiến bước đầu. Không may, đến cận ngày hẹn, 4/5 dữ liệu nhập bị mất (người nhập liệu cut paste phần đã xong vào USB, trên đường qua nhà tôi, bị ướt mưa làm tiêu hết các file không phục hồi lại được – theo như cô báo).

Tôi đã phải cho ba bạn trẻ nhập lại từ đầu.

Đây là rủi ro ngoài ý muốn. Tôi thành thật cáo lỗi cùng mik wa, adei xa-ai saung dom yut. Và sẽ báo lại khi có thông tin mới.

Inrasara

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Thông tin 5.000 Từ vựng Việt – Chăm, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *