Quy định

Inrasara.com quy định nội dung về các phản hồi:

  • Phản hồi liên quan đến chủ đề
  • Có thể chê khen, nhưng cần có dẫn chứng thuyết phục
  • Các phản hồi hữu ích cho học thuật, xây dựng cộng đồng, đoàn kết dân tộc
  • Không đăng các phản hồi cụt ngủn, phản hồi dùng ngôn từ tục, phản hồi mang tính công kích cá nhân.

Cho nên, dù tinh thần của Inrasara.com là tôn trọng độc giả tối đa, nhưng nếu lời bình phạm vào các quy định trên, BBT xin miễn đăng lên.
Kính báo
BBT

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *