Vỡ lòng về luật vay trả

Người học trò tiếp thu hơi chậm, ba bạn đồng môn đã được guru cho vào đời hơn năm nay, riêng anh ở lại. Một hôm, theo guru vào rừng kiếm củi, guru hỏi:

– Con đã lần nào thể nghiệm và hiểu thế nào là “một vay hai trả” chưa?
– Dạ, con chưa hiểu guru ạ. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)