Nguyễn Đức Dân, “Tản mạn về ‘chuẩn mực chính tả thống nhất’”

Báo Sài Gòn Tiếp thị, 30-12-2012

(Tham khảo trích đoạn: Suy nghĩ thêm về cách viết Akhar thrah)

Quy tắc chính tả do con người đặt ra. Ngôn ngữ luôn luôn biến đổi, không có cách viết nào là cố định, bất di bất dịch. Bởi vậy, dù có những nguyên tắc chính tả tuân theo một hệ thống khoa học chặt chẽ nào chăng nữa thì với thời gian sẽ luôn luôn tồn tại những hiện tượng ngoại lệ không theo lôgích nào cả. Vậy thì liệu có một hệ thống chính tả tuyệt đối đúng làm chuẩn mực được không? Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Thảm trạng tiếng Mãn tại Trung Quốc, nghĩ về tiếng Chăm

200 năm trước, một đế quốc Mãn Thanh hùng mạnh đã vẫy vùng thế nào, ai cũng biết rồi. Hiện nay, theo Dương Danh Dy, toàn Trung Quốc, vẫn còn 10 triệu người Mãn. Nhưng, tình hình tiếng nói và chữ viết của họ thế nào? Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)

Tiếng Cham của bạn

Ở Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội, với tiêu đề: Ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững, phân ban ngôn ngữ thuộc tiểu ban 8 đã đưa ra những cảnh báo đáng suy nghĩ. Tạm tóm tắt:

– Việt Nam cần có Luật ngôn ngữ. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)