Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha/ bài 04. DANG: ĐỨNG; ĐỨNG

Dang akok: đứng đầu
Dang angan: đứng tên
Dang kajap: đứng vững
Dang kala: thay mặt
Dang tabiak: đứng ra
Dang tagôk: đứng lên; đứng dậy
Dang xang: đứng sững

*
Dang thong: trong khi chờ đợi. Dang thong hu xa-ai mai rawang: Trong khi chờ đợi có anh đến thăm
Nôraga dang: đồng hồ đứng
Ia dang: nước đứng
Ia mưta dang: nước mắt lưng tròng

DANG+: SỢI; ĐỢI
Hadôm dang talei: mấy sợi dây?
Dang nhu mai: đợi nó đến

Tiền tố PA+DANG
Padang: đựng – Padang padai di jāk: đựng thóc trong giạ
Padang: dựng – Padang ia: dựng nước
Padang: thế chấp – Ba amưh nao padang: mang vàng đi thế chấp

BOH KADHA
Dang yau pô pala: Đứng như trời trồng.
Dang yau mưnưg klaup di hamu padai: Đứng như hình bù nhìn cắm ruộng lúa.
Dang yau anük mưnưg: Đứng như con bù nhìn.

Câu hỏi kì tới: Theo bạn, Cham có bao nhiêu thế/ kiểu ngồi & tên gọi chúng?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha/ bài 04. DANG: ĐỨNG; ĐỨNG, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *