CHAM AHIER, THỬ TÌM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Phàm lệ

Phàm lệ. Các bạn phê phán nhiều quá, chưởi cũng nhiều quá

Chuyện Việt Nam, nhân dân đóng thuế nuôi bộ phận lãnh đạo, các cấp quản lí. Trách nhiệm của họ là làm cho quê hương giàu đẹp hơn lên, còn nếu họ khiến đất nước tanh bành, các bạn phê phán, chưởi rủa, tôi không ý kiến. Bởi Việt Nam trong đó có bạn, đã góp công hay đóng thuế nuôi họ.
Vụ này, tôi chỉ có thể khuyên con cháu trong nhà: Không. Chưởi rủa không giải quyết vấn đề, mà hãy phản biện thông minh nhất có thể.
Còn Cham, tại sao các bạn phê phán?

Cộng đồng Cham ta có ai là lãnh đạo, quản lí đúng nghĩa đâu! Có chăng, chỉ là tay chân dưới quyền. Vậy mà khi có cái gì sai, chướng tai gai mắt các bạn; hay khi có một Stt phê phán hiện tượng nào đó trong cộng đồng, là các bạn nhảy vào like, phê phán, thậm chí – chưởi.
Chưởi rủa không gì hơn là tự nhận bất lực trước vấn đề. Bất lực và đầu hàng.
Còn bài viết mang tính xây dựng, ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, các bạn hoàn toàn không có ý kiến?
Hiện tượng sai bậy xung quanh ảnh hưởng trực tiếp đến ta, hoặc gián tiếp qua con cái ta, anh chị em ta, bà con họ hàng ta. Có “Ywơn Xanưng nào cưỡi ngựa đến” để cải thiện xã hội ta? Nhất là các vấn đề chỉ liên quan đến Cham, ở nội bộ Cham với nhau?

Krishmurti: You are the world. What you are, the world is.
Ở tầm thế sự nhân loại là vậy. Pauh Catwai cụ thể hơn, và thâm trầm không kém:
“Oh thei ngap di drei o hai/ Tamuh di hatai drei ngap di drei”:
Chả ai gây chuyện cho mình cả, Tự tâm sinh, mình hành hạ mình.
Theo cái logic kia, toàn bộ cái sai bậy trong xã hội là do từ tâm tôi và bạn sinh. Nó là của tôi và các bạn. Chúng ta cùng trách nhiệm.
Cả sư làm sai bậy chuyện lễ nghi, người ngoài xâm hại Ghur Bini, chính quyền địa phương can thiệp vào chuyện Kut Boh Dana… khi phát hiện, các bạn LA TO lên, QUYẾT LIỆT lên, TỚI CÙNG lên.
Nhưng chớ chưởi. Hãy CÓ Ý KIẾN, dù là NHỎ nhất.
Ý kiến SAI cũng được, miễn là 1 ý kiến xây dựng. Có thể không?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *