HAI TÁC PHẨM VỀ ĐIỆN HẠT NHÂN XUẤT BẢN NĂM 2015

PhamDuyHien
ĐHN-Nhat-00
Đó là cuốn Dối Trá Về Xuất Khẩu Nhà Máy Điện Hạt Nhân bằng tiếng Nhật do GS. Michiko Yoshii và GS. Ito Masako chủ biên, phát hành tháng 2-2015, để kỉ niệm 4 năm Thảm họa Sóng thần và Điện hạt nhân Fukushima.
Và cuốn An Toàn Điện Hạt Nhân của Phạm Duy Hiển, NXB Khoa học Kỹ thuật, in tháng 5-2015. Một đoạn rất đáng chú ý:
“An toàn điện hạt nhân không hề được cài đặt sẵn trong công nghệ mà chỉ nên xem là thành tích của đội ngũ, một tổng kết chí lý của nhóm chuyên gia điện hạt nhân đăng trên The Economist nhân dịp tròn một năm thảm họa Fukushima. Ỷ lại vào công nghệ mà thiếu đội ngũ chuyên nghiệp chính là gieo mầm cho điện hạt nhân mất an toàn. Ngược lại, tai nạn điện hạt nhân rất khó xảy ra nếu đất nước sở hữu được một đội ngũ chuyên gia hùng hậu, và đây chính là hiện thực ở hàng trăm lò phản ứng được thiết kế hơn 40 năm trước đây nhưng vẫn được vận hành an toàn ở các nước tiên tiến”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
HAI TÁC PHẨM VỀ ĐIỆN HẠT NHÂN XUẤT BẢN NĂM 2015, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *