Như Hà: Dấu xưa thành Đồ Bàn

Như Hà: Dấu xưa thành Đồ Bàn

báo Thể thao & Văn hóa, 2-8-2014

Đúng như thi sĩ Chế Lan Viên từng viết:“Thành Đồ Bàn cũng thôi không nức nở/ Trong sương mờ huyền ảo lắng tai nghe/ Từ một làng xa xôi bao tiếng mõ/ Tan dần trong yên lặng của đồng quê…”, nay dấu xưa của thành cũng lặng yên như thế.

Thành Đồ Bàn (chính tên Vijaya, còn gọi là Chà Bàn) là kinh đô rất nổi tiếng của vương quốc Chămpa, tồn tại từ thế kỷ 10 đến 15. Nhiều sử sách xưa có đề cập đến thành này như Đồ Bàn ký, Doanh nhai thắng lãm, Thiên Nam tứ chí lộ đồ, Lê Quý Dật sử…

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *