Nguyễn Văn Tỷ: Thư góp ý về chuyện bán báo Tagalau

Cùng các anh em Ban Biên Tập Tagalau!

Về chuyện bán tuyển tập Tagalau, tôi thấy có nhiều trục trặc đáng tiếc, vì nhiều lẻ: người mua không tìm được tập san này để mua, sách mỗi kỳ lại tồn động nhiều, các trí thức Chăm mong muốn các tập san này phải được đến tay các bạn đọc nhiệt huyết và không bao giờ Tagalau chịu lỗ về tài chánh v.v…

Nay tôi xin có mấy lời đề nghị sau đây:

1/ Trong mỗi thôn Chăm, nên nhờ một vị nào đó có uy tín nhất đến tận nhà các “mạnh thường quân” để xin họ nên đăng ký mua (dĩ nhiên phải biết tuyên truyền giải thích) chỉ đăng ký ghi tên chứ không góp tiền trước, để cứ mỗi số người của Tagalau nắm danh sách này đi đến từng nhà mà trao sách và nhận tiền. Như ở làng Phước Nhơn (một làng lớn) tôi đã lập danh sách sẵn có thể bán được 30 quyển trở lên gồm: Trường Tiểu học, Trường Trung học, các Ban quản lý thôn, Hội Khuyến học (mua để đọc và để làm quà phát thưởng), Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Thanh niên v.v… và các cá nhân trí thức và người có uy tín trong thôn. Cố gắng thực hiện ở tất cả thôn Chăm trong 2 Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ có kết quả tốt.

2/ Thông báo công khai trên các tập Tagalau được xuất bản mỗi kỳ là “có gởi bán tại nhà sách… đường…  TP Phan Rang-TC. Xin các bạn tìm mua”.

3/ Các bạn công chức và sinh viên Chăm có nhiệt huyết tại TPHCM cũng nên được đưa vào danh sách đăng ký mua Tagalau thường xuyên.

Nếu làm theo phương thức này một cách có trách nhiệm thì tôi chắc chắn tuyển tập Tagalau mỗi số phải bán được đến 1000 quyển là chuyện rất bình thường.

Có nhiều người đánh giá rất cao chủ trương văn hóa – xã hội của tuyển tập Tagalau. Nếu chúng ta không có tổ chức tốt để chuyển tập san này đến tận tay người đọc thì rất đáng tiếc về đáng hổ thẹn với lương tâm mình.

Kính chào đoàn kết và xây dựng.

Thân ái

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *