Chay Mala: Lên tiếng về đất Ghur Chàm Bàni lợi/ hại thế nào?

[Viết để ủng hộ Chuyên đề Ghur Cham Bini]

Lợi, chắc chắn là nhiều.
Thứ nhất, ta giữ được sự nguyên vẹn cho mảnh đất thiêng của tổ tiên, để bà con an tâm đến cúng tế mỗi dịp Ramưvan.
Lợi nữa là ta giúp Chính phủ ngừa trước sự cố. Dân tham lấn đất, lòng tham thì vô cùng, đến lúc đất Ghur bị xâm hại nặng nề, thế là tức nước vỡ bờ. Dẫn đến tranh chấp lớn là đương nhiên. Chính quyền xuống giải quyết, hao công và tốn tiền. Nói giúp, là vậy.
Lợi thứ ba, là chặn hành vi xấu xa và phi pháp của kẻ tham. Im lặng là chấp chứa tội phạm. Chặn đứng lòng tham của công dân là ta góp phần làm lành mạnh xã hội.
Lợi cuối cùng là, ta tập tính dám phản biện trước bất công, trước những điều xấu xa làm nguy hại đến cộng đồng. Ta không hèn hạ với triết lí “sống chết mặc bây” nữa. Vậy là ta đã là một thành phần có trách nhiệm với xã hội.

Vậy đó, lên tiếng về đất Ghur Chàm Bàni thì lợi đủ đường, duy chỉ có cái hại duy nhất. Ấy là ta ít nhiều cũng chịu mất mát. Mất cái gì nào? MẤT CÁI GIEN HÈN NHÁT CỐ HỮU CỦA KẺ CÓ HỌC.
Chớ gì nữa!?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Chay Mala: Lên tiếng về đất Ghur Chàm Bàni lợi/ hại thế nào?, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *