Inrasara: Truyện Mini 37. S & tiếng [đ]ồn

2012-4-HuuDung

* Sao Việt – Tuy Hòa 2012, Photo Trần Hữu Dũng.

Bạn kêu S là số một Cham, S nói:
– Số 1 là chữ vô nghĩa nhất trần đời. Hãy dành số 1 cho ai khác, nếu bạn thích.
Bạn cho S công lớn trong bảo tồn văn hóa dân tộc, S nói:
– Mấy tác phẩm nghiên cứu kia chỉ từ rủi ro mà ra. Biết đâu đấy, qua chúng, thiên hạ hiểu Cham sai.
Bạn nghĩ với sáng tác của mình, S khiến thế giới ngoảnh lại nhiều hơn về Cham, S nói:
– Văn thơ nảy ra từ niềm vui riêng tư, tôi chả ý hướng phục vụ ai cả. Ngoảnh lại hay quay đi là việc của mọi người.
– Chứ lên tiếng phản đối dự án nhà máy điện hạt nhân không là công lớn với cộng đồng à? – Một bạn hỏi hơi to tiếng, S trả lời:
– Càng không nữa. Sợ quá, tôi rên. Rên mà cho là có công sao?
Thế S là gì?
– S là thằng Klu dân Cakleng đi – đứng – nằm – ngồi, sống, suy nghĩ, viết, nói, và làm những gì mình thích, xong rồi vĩnh viễn về nhà.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

One thought on “Inrasara: Truyện Mini 37. S & tiếng [đ]ồn

 1. Ông Inrasara viết truyện này rất tuyệt. Ông đùa cợt bằng tên truyện: “S & tiếng [đ]ồn”. Tiếng ồn hay tiếng đồn cũng đúng.
  Nhất là ông bỡn cợt chính mình.
  “Bạn cho S công lớn trong bảo tồn văn hóa dân tộc, S nói:
  – Mấy tác phẩm nghiên cứu kia chỉ từ rủi ro mà ra. Biết đâu đấy, qua chúng, thiên hạ hiểu Cham sai.”
  Người biết cười mình mới là người lớn.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *