Thông tin về bài trên Tagalau

Mik va, adei xa-ai thong yut pôic ranam!

Trước đây, khi Tagalau đã ra khỏi nhà in, tất cả bài viết trên đặc san này đều tuần tự được đưa lên mạng. Nay không thấy nữa, nên có vài câu hỏi. Xin trả lời như sau:

Tagalau đã có web riêng, nên tất cả bài trên Tagalau 14 sẽ được chuyển về bên ấy.

– Ngay cả các bài ở Tagalau cũ, tôi cũng đã cho dời nhà từ hơn nửa năm trước.

– Từ đó mục “Tagalau” trên mạng này cũng được xóa đi.

+ Xin thông báo thêm, văn thi hữu nào có bài gửi đăng Inrasara.com, xin gửi trực tiếp địa chỉ tôi; còn bài vở gửi đăng Tagalau thì xin gửi về địa chỉ BBT Tagalau mới.

Thug siam!

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *