Đào Thái Sơn: Chế Mân

ta có lỗi gì

nàng hãy nói đi

hỡi công chúa Huyền Trân

hay lỗi của ta là yêu nàng

yêu bằng cả trái tim của Chế Mân?

hai châu Ô – Lý ta nào đâu có tiếc

dù mảnh đất này

bao đời

vùi xương

thấm máu

của thần dân

 

ta có lỗi gì

hỡi công chúa Huyền Trân

ta cùng cha nàng đánh đuổi Nguyên Mông

đất nước nàng bình yên

đầu binh sỹ ta rơi đâu có ít

 

xác ta lửa cháy chưa tàn

nàng bỏ đi

hồn ta dù đau

nhưng đâu nỡ trách

ta chỉ tiếc lòng con thuyền không minh bạch

sáu tháng biển trời

nàng bên tình nhân cũ Trần Khắc Chung

 

cuộc đời có là gì

hỡi công chúa Huyền Trân

ta cũng chết và rồi nàng cũng chết

nhưng tình nghĩa thủy chung chẳng bao giờ hết

khi dòng máu còn hồng

và nước mắt còn mặn bờ môi

 

ngàn năm qua

chuyện cũ cũng qua rồi

non nước Chàm ta chỉ còn trơ vài ngọn tháp

thì tình ta sá gì không mục nát

nhưng thật ra ta có lỗi gì

hỡi công chúa Huyền Trân

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *