Hội thảo bỏ túi: 5.000 Từ Việt – Cham thông dụng

Sau buổi Ra mắt tập thơ Giữa hai khoảng trống của Kiều Maily, Inrasara mời mươi anh em Cham ngồi lại 30 phút dành cho chương trình phụ: bàn sơ khởi về 5.000 Từ Việt – Cham thông dụng. Bản thảo đã được nhân bản 7 bản gửi về trước đó.

1-Hoithao Botui

Tôi trình bày & anh em thảo luận:

Mục đích và đối tượng:

Cung cấp cho người Cham [và phần nào ngoài Cham] biết tiếng Việt không [hay ít] biết akhar thrah một nguồn từ tương đối để họ sử dụng hàng ngày, bớt nói độn tiếng Việt. Biết tiếng là chính. Tiện cho cầm tay, bỏ túi sử dụng.

– Đại biểu hoàn toàn nhất trí.

 Cách bố trí mục từ theo thứ tự:

1. 5.000 từ tiếng Việt dựa trên Từ điển tần số của Nguyễn Đức Dân bằng tiếng Pháp.

– Chọn như thế đạt chưa? thêm hay bớt mục từ nào, cần xem lại.

2. Tiếng Cham La-tinh trong bản thảo hoàn toàn theo hệ thống Tiến sĩ Quảng Đại Cẩn đưa ra.

– Mọi người cho rằng nó: dài – không đẹp – và nhất là người bình dân Cham biết tiếng Việt khó học. Ví dụ: ppaak (bốn), ppakrưưn (cho nhận diện), thiơơp (cánh)…

Tôi hứa sẽ làm lại và gửi cho các thành viên, sau một tuần nữa.

3. Akhar thrah theo lối viết BBS.

Không bàn, vì đây là chữ đang hiện hành. Vả lại người sử dụng không cần đến nó vẫn không sao, họ chỉ cần tiếng Cham La-tinh cũng đủ.

4. Ngữ nghĩa.

– Cần xem rất kĩ, sau một tháng, thành viên giao lại bản thảo cho Inrasara xem xét.

5. Ví dụ minh họa: tiếng Cham – tiếng Việt.

– Ngắn càng tốt, vì cần biết từ vựng là chính.

*

5.000 Từ Việt – Cham thông dụng xuất bản dưới dạng bỏ túi, khổ nhỏ, nhất là – giá rất rẻ. Bán, để tránh tâm lí phân bì. Rẻ, như chỉ trả công phát hành. Rẻ, để được phát hành rộng khắp.

Giai đoạn hai, sẽ có chua thêm nguồn từ Cham Tây; giai đoạn ba, còn cần thêm từ tiếng Anh nữa, nếu có thể. Còn lúc này, hãy đặt mục tiêu rất khiêm tốn…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Hội thảo bỏ túi: 5.000 Từ Việt - Cham thông dụng, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *