Tác phẩm mới: Dấu chân về nguồn của Chế Mỹ Lan

CML-Dauchan Venguon

Dấu chân về nguồn, tập thơ Chế Mỹ Lan

NXB Thanh niên, 2013

59 bài thơ, 88 trang. In 1.000 bản, khổ 13 X 20cm; không đề giá bán.

Giới thiệu: Amasaty.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tác phẩm mới: Dấu chân về nguồn của Chế Mỹ Lan, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *