Ở nơi ấy [thơ thời cuộc] 16. [Nỗi] buồn của thơ hôm nay

thưa quý đại biểu                 dạ kính anh

chúng ta      phấn khởi hồ hởi                           lâu đời

vô cùng to lớn           dạ                xin lỗi

[kiểm duyệt bỏ 2 chữ]

alô         1         2        3      1       2      3          thử máy

 

nền thi ca ngàn năm                 nhiệt liệt

[kiểm duyệt 2 dòng]

 

niềm tự hào

sứ mệnh                     hôm nay và mai sau

trăn trở đầy      tính                  chiến lược

kiên trì                    khắc phục

[kiểm duyệt 5 chữ]

truyền thống     vượt chỉ tiêu     phong phú

 

hoa sữa mấy mùa em nghiêng nỗi nhớ

ọ ẹ miệt mài ru mãi ngàn thu

 

e hèm                  thống nhất trong đa dạng

thưa anh [kiểm duyệt 1 dòng rưỡi]                 dạ em xin trân trọng

thơ quần chúng ngang tầm             thời đại

anh có                 chỉ đạo gì              không

[kiểm duyệt một đoạn]

 

vâng         tôi nói        phải triệt để                   sáng tạo

nhập vào                     dòng chảy của nền thơ                       thế giới

 

kính thưa                       thành công tốt đẹp.

 

______

 

Chú thích

Bài thơ “Nỗi buồn của thơ hôm nay” ở trên nằm trong series 24 “Những ngày rỗng” trong bản thảo tập thơ Lễ Tấy trần tháng Tư (NXB Hội Nhà văn, H., 2002) là một trong những bài bị duyệt bỏ. Mới đây, bất ngờ đọc trên Tiền vệ bài thơ “Hồi thứ ba mươi lăm” của bạn thơ Nguyễn Hoàng Nam, tôi thấy có sự trùng hợp rất lạ.

Viết “Hồi thứ ba mươi lăm”, chắc chắn Nguyễn Hoàng Nam chưa đọc bài thơ trên của tôi. Dĩ nhiên bài thơ của anh nén và cô đọng hơn, do đó, hay hơn. Tư tưởng trung bình… gặp nhau là vậy!

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *