Văn chương & Tư tưởng III-129

Chúng ta là con đẻ của thời đại mình,

một thời đại chính trị.

 

Suốt ngày, suốt đêm,

mọi sự việc – của các bạn, của chúng ta, của họ –

đều là việc chính trị.

 

Dù thích hay không,

trong chủng gen bạn có quá khứ chính trị,

lớp da bạn, hình hài chính trị,

cặp mắt bạn, độ xếch chính trị.

 

Bất cứ điều gì bạn nói sẽ vọng vang,

bất kể điều gì bạn không nói tự nó sẽ nói lên.

đằng nào bạn cũng đã phát ngôn chính trị.

 

Dù bạn có lánh vào rừng,

bước chân bạn vẫn chọn lựa chính trị

trên cái nền chính trị.

Những bài thơ phi chính trị cũng là chính trị…

Szymborska, Chân Phương dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Văn chương & Tư tưởng III-129, 8.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *