Kadha pađit Ca dao Cham 28

Urang lac ai juk lo

Dei lac juk o, bbiah min si maung

Urang lac ai juk bbak

Dei lac mưh pariak drơp ar muk kei

Urang lac ai juk hahluw

Dei lac pataih li-uw rang parang ppablei.

 

Người bảo anh đen lắm

Em nói không đâu, cũng vừa mắt nhìn

Người bảo anh đen thui

Em nói (đấy là) vàng bạc của cải cha ông

Người bảo anh đen nguồn

Em rằng lụa là người bày ra bán.

 

Người cho rằng anh đen sì

Thì có hề chi, nhìn cũng vừa mắt

Người cho là anh đen hắc

Em rằng vàng bạc: của cải cha ông

Đen này đích thị đen giòn

Khác chi gấm vóc kẻ mong người cầu.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *