Huệ Nguyên: Trổ giêng

phố chiều cõng nắng về chưa

cọng xuân bẽn lẽn chạm vừa giêng non

cánh đào ướp nụ môi ngoan

chợt nghe khứu giác đổ tràn mùa hương

 

nhắn gì em – cúc môi thơm

phùn mưa dỗi ngọn cỏ non ngủ ngày

cánh chuồn may áo riềm mây

điểm lên sắc phố cành đầy lộc tươi

 

phía lòng bật nụ mùa tôi

mơn xanh một nét em cười trổ giêng!…

 

21/01/2013

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *