Đỗ tấn Thảo: Thơ và em

Em đi về phía du xuân

Theo em về phía mỗi tuần hành hương

Thấy chưa tết rụng trong vườn

Bao nhiêu dồn dập để mường tượng nhau

Anh nằm bên bến còi tàu

Nghe ra em nhé đưa nhau mà về

Ôi thời gian hát tái tê

Em con bìm bịp đi về mé sông

Chong đèn lần giở trông mong

Em cùng anh bước lên dòng ái ân

Yêu em cỏ thở bâng khuâng

Táo rơi cắn nữa trong ngần ngấn răng

Giường em ngan ngát đẫm trăng

Dế cơm thức giấc cung hằng gáy ru

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *