Đỗ Tấn Thảo: Biển dâu

Lẩn khe đá đóa hoa rừng mông muội

Đỏ bên ngày trườn đỉnh núi khói mây

Giấc đong đưa nghe tiếng vượn đâu đây

Đời ân ái hú gọi bầy ngấn ướt

Chùm phong lan treo buông tuồng thõng thượt

Thiên nga hồ lả lướt khúc hoan ca

 

Những tiệc vui quây bên cánh rừng già

Chén tàvạt say ngà ngà tung tẩy

Khúc trăng chiều bao mùa rẫy theo em

Vọoc ăn sương chuyền nhảy những nhánh đêm

Sưa đỏng đảnh rơi bên thềm chiếc lá

Gió sang mùa hôn nồng nã biển dâu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *