Kadha pađit Ca dao Cham 16

Jan juk cik khơn đung

Đa ka rabbung nhjơp bauh hajan

Inrajaya-23

Jan mai kuw mưk đwơn kah

Đa ka taprah gauh cei rabbung.

 

Mưa đen, xòe váy bọc

E cho người tình phải giọt mưa

Mưa về ta lấy nón gạt

E cho (giọt mưa) văng trúng người tình.

 

Mưa đen, em xòe váy bọc

E cho người tình phải giọt mưa rơi

Mưa, em gạt với nón cơi

Kẻo mưa giọt lạnh bay rơi trúng chàng.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *