Thành ngữ Chăm (bổ sung 2)

Raung hatai prai phik

Tan gan nát mật.

 

Yuw asuw bilan tajuh

Như chó tháng bảy.

 

Yuw mưyaw lihik anưk

Như mèo mất con.

 

Yuw kabaw bboh Tei

Như trâu thấy (lính) Pháp (sợ hãi).

 

Yuw gar jaleng

Như cán cuốc (khờ, hiền khô).

 

Yuh tauk yuh jauk

Nhún mình nhún mẩy (hãnh tiến).

 

Mưluw nhuk ia kacoc

Xấu hổ muốn chui ống nhổ.

 

Mưluw jruh jei jruh jan

Xấu hổ rụng mình rụng mẩy.

 

Mưng kauk kơt yơt daw

Từ thời ông cố bà sơ.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *