Yamy 79: Đương đại

Đổi mới tôi   hoà nhập

hưởng tuần trăng   mật tàu con thoi

vô tính sinh dấu   chân huyền thoại

hoài thai bọt biển dập duềnh

Hoà nhập    tôi la hét

vũ điệu robot co giật kinh phong

trần truồng bước hoang   khai tượng đá

sành điệu môi cười apsara

La hét tôi   ngụp lặn

lồng kính thủng    tầng ozôn ngập nước

bùn đen khai quật ngó sen

lộ thiên dĩa gỏi

Ngụp lặn    tôi đổi mới

não thuỳ trái qua phải

tâm thất phải qua trái

ruột non biến hoá ruột thừa

buồi rụng hĩm   hĩm mọc buồi

Truyền thống thụ tinh trong ống nghiệm

Đương đại đái  dầm trong chăn

ngủ treo   tôi lơ lửng giấc mơ

thức trói tôi chỏng   chơ hư vọng

dựng đứng ly   tâm ngang

chổng mông hướng    tâm ngược

tư duy tiết dịch vị dạ dày

xúc cảm rung màng    nhầy buồng phổi

Nhồi lỗ trên    phọt lỗ dưới

thăng hoa lỗ    đen

Chất thải người   bãi rác đống phân

Chất thải tôi trầm trọng    hoá linh hồn.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *