Kadha pađit Ca dao Cham 11

Nit saung ranơm klauh prưn

Ke thuw damưn bbơng saung angwei.

Yêu với đương đứt (mất) sức

Đâu còn biết tiếc của với cải.

 Yêu đương sức cạn thân mòn

Gia tài của cải em còn tiếc chi.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *