Kadha pađit – Ca dao Cham 10

Talak maung pabung cơk Nhjwai

Rwak jiơng hanrwai ywa tian su-on

Su-on cei dahlak jiơng rwak

Raiy rup dahlak đơ gai ppayơng

Urang caik mưyut caik jiơng

Drei yuw ariơng mat jauh ginraung

Urang caik mưyut caik taum

Drei tok di xaum ew brei angan

Mưyut yuw ra lwai ia glar

Bien kac si tơl hang blauh gabbak

Gabbak di lingik o tơl

Gabbak di nưgar xaum ba calah

Mưyut yuw ra mưk gai tah

Habơr kac calah, ơy ppo lingik.

 

Liếc nhìn đỉnh núi Nhjôi

Bệnh hóa điên bởi lòng nhớ

Nhớ chàng tôi hóa bệnh

Ốm thân em bằng cây gậy quay

Người vừa yêu đấy đã thành

Mình như cua lột gẫy càng

Người vừa yêu ấy đã họp

Mình nhờ làng xóm gọi tên

Tình như lội nước mệt phờ

Bao giờ tới bờ rồi vịn?

Vịn vào trời không tới

Vịn vào làng xóm, người muốn rẽ chia

Tình như người lấy cây gạt (văng)

Sao lại chia lìa, hỡi ông trời?

 

Trông lên đỉnh núi, ngậm ngùi

Nhớ nhung những muốn ra người cuồng điên

Thương anh trong dạ muộn phiền

Thân đà gầy rạc như hình xác ve

Người yêu nhau được an bề

Mình như con cua lột đã què càng đôi

Người yêu mới đấy được nên đôi

Mình sao như kẻ lạ phải cậy người gọi tên

Tình đâu mãi lội nước triền miên

Biết bao giờ đến đến cho được vin vào bờ

Vin vào trời thì trời quá xa

Vin vào hàng xóm thì hàng xóm lại chia xa tình này

Tình sao như bị hất bỏ với gậy cây

Tội chi mà chia cách cái tình này, trời ơi!

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *