Jaya Thuksiam: Adat cabbat tani mei pak halei?

Dauk tak nan Ppo Inư Nưgar

Dauk tak nan dom bimong kalan

Dauk tak nan prauk patra kut tathat

Dauk tak nan puk pak ong kei

 

Dauk tak nan ia bilan palei

Mưlơm harei amaik drei maung akauk

Dom anưk atah đauh di palei

Mưng xơp ginơng, tơl ragơm xaranai dơng kwac

Kadha “Thei mai” kathrơh lô di hatai

Habơr kei lac o dơr o thuw?

Ray dahluw ppadơng ni pacalơh

Dom takai chuk chak o thei wơk thei dung

Ka kei karơm dalơm tathik drơp ar

Tok hatai ka angin balik tamư din

Yuw hala jruh pak libik pakan

 

Thei plơk likuk di puk palei

Thei thrah yơng di muk kei

Nau twei agama halei karei

Adat cabbat ong kei drei o duh

Đom mưluk xơp Ywơn xơp Tei

Akhar amaik ppajiơng kei lac o ginrơh

Thei pacơng khik bhap ilimo paran drei.

 

Dịch nghĩa

ĐƯỜNG ĐẠO ĐÂY EM NƠI ĐÂU?

 

Ở nơi đó Pô Nưgar

Ở nơi đó bao tháp đền

Ở nơi đó lăng tẩm ông bà tổ tiên

Ở nơi đó láng giềng làng xóm

 

Ở nơi đó bóng trăng quê

Ngày đêm mẹ ta trông ngóng

Mấy đứa con xa quê

Từ tiếng trống ginăng đến kèn xaranai vẫy gọi

 

Bài “Thay mai” như nao nức lòng người

Sao em bảo không thương không nhớ

Bước chân lầm lạc không ai nhắc chẳng ai níu lại

Cho của cải em đổ bừa dưới biển sâu

Mặc cho sóng gió cuộn vào bờ

Như lá rụng về xứ khác.

 

Ai rời bỏ mặc xóm làng

Ai quay lưng với tiên tổ

Đi theo đức tin lạ xa nào khác

Đường đạo ông bà mình không màng

Nói năng độn tiếng ngoại lai

Tiếng mẹ đẻ không còn thiêng nữa

Hỏi ai còn gìn giữ nét đẹp văn hóa quê mình.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *