Kadha pađit Ca dao Cham05

Mưhit ginơng saung ceng

Nan jơh bađen Ong Wơr Palei

Đih mưdơh ong nhak drei

Ong Wơr Palei nau dhak nưgar

Mưyaum Ppo Ong biak jak

Sa bbaik jagak nau tok ginrơh

Mưyaum Ppo Ong biak ghơh

Nau tok ginrơh di cơk Aih Amrak

Ong dauk nhjuk blauh ong mai

Kadung rabai guy yaut pabwak

Rang nau lisei ba hwak

Ong dơk dahlak nhjuk dom pakau

Rang nhjuk pakau đing pariak

Ong dơk dahlak nhjuk đing alaiy.

 

Nghe tiếng trống chiêng vọng

Từ sườn đồi Ông Quên Quê hương

Thức giấc ông cựa mình

Ông Quên Quê hương đi biệt xứ

Khen Po Ong khôn thật

Một cây chà – gặt, đi luyện công

Khen Po Ong khéo thật

Ngài luyện công nơi vùng núi hiểm

Hút đã đời Po về

Gùi tơ mang, túi thổ cẩm xách

Người đi mang theo cơm

Po tôi chỉ cầu bị thuốc

Ống điếu người điếu bạc

Po tôi chỉ hút ống tranh le.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *